Backup i odzyskiwanie danych dla stacji roboczych i laptopów

Rozwiązanie do tworzenia backupu dysków stacji roboczych i notebooków, pracujących pod systemem Windows, oraz szybkiego przywracania dostępu do danych w przypadku awarii.


 

Kluczowe korzyści:

Backup jako obraz dysku
Możesz wykonać backup obejmujący zawsze cały dysk lub partycję – tworzony jest tzw. obraz dysku zawierający wszystkie pliki, aplikacje oraz kompletny system wraz z ustawieniami.

Unikalny sterownik VSS
Skorzystaj z backupu tworzonego w oparciu o sterownik VSS StorageCraft – jedyny sterownik VSS w pełni certyfikowany przez Microsoft. Dzięki temu migawka (snapshot) tworzonego backupu wykonywana jest bardzo szybko i stabilnie.

Odtwarzanie backupu
Przywróć backup na nową maszynę lub zupełnie inny sprzęt z technologią Hardware Independent Restore.

Odzyskiwanie plików i folderów
Zamontuj backup jako kolejny dysk logiczny i zobacz wszystkie dane zawarte w backupie w postaci struktury katalogów. Swobodnie przeglądaj, kopiuj a nawet edytuj zapisane na nim dane.

VirtualBoot
Odzyskaj dostęp do danych w postaci maszyny wirtualnej do 5 minut
od awarii z technologią VirtualBoot.

Zarządzanie zadaniami backupu
Instaluj i konfiguruj zadania backupu na stacjach roboczych i serwerach
w lokalnej sieci z konsoli centralnego zarządzania.

Weryfikacja backupu
Każdy plik backupu jest automatycznie weryfikowany zaraz po utworzeniu. Ustal okres, po którym kopie zapasowe powinny być weryfikowane ponownie. Zawsze możesz wykonać dodatkową weryfikację na żądanie.

Powiadomienia mailem
Korzystaj z powiadomień o aktualnym stanie wykonania backupu i ewentualnych problemach z jego tworzeniem.

Ograniczanie rozmiarów backupu
Zastosuj kompresję, konsolidację i retencję ograniczając ilość miejsca potrzebnego na przechowywanie backupu. Codzienne backupy przyrostowe łącz w backupy dzienne, tygodniowe i miesięczne.

Szyfrowanie backupu
Zabezpiecz swój backup jednym z najsilniejszych dostępnych algorytmów szyfrujących AES 256 lub własnym kluczem szyfrującym.

Backup laptopów poza firmą
Możesz wykonywać backup swojego laptopa nawet co 15 minut jako kolejne backupy przyrostowe (tzw. backupy ciągłe) wysyłając je przez łącza
3G i Wi-Fi.