ShadowProtect SPX Server

Backup i odzyskiwanie danych dla serwerów Windows

StorageCraft ShadowProtect SPX Server to system do łatwego tworzenia backupu serwerów Windows i szybkiego przywracania ich do działania w przypadku awarii.

StorageCraft ShadowProtect SPX Server pozwala na rejestrowanie zmian zachodzących na serwerze nawet w 15 minutowych odstępach tak, by w przypadku awarii zbackupowane dane były możliwie jak najbardziej aktualne. Unikalne podejście do zagadnienia odzyskiwania danych po awarii umożliwia przywrócenie usług uszkodzonego serwera w ciągu zaledwie kilku minut, redukując wpływ awarii na prowadzoną działalność do absolutnego minimum.

Program ShadowProtect SPX Server został stworzony z myślą o systemach Windows jak i Linux, dlatego też najnowsza wersja programu umożliwia zarządzanie maszynami pracującymi pod tymi systemami z poziomu jednej konsoli administracyjnej.

W nowej wersji programu zastosowano nowy interfejs usprawniający bieżące zarządzanie zadania backupu. Teraz, z poziomu linii czasu widocznej w głównym oknie programu, możesz podejrzeć wykonywane dotychczas backupy, bezpośrednio z jej poziomu montować pliki backupu lub odzyskiwać backup w postaci wirtualnej z pomocą technologii VirtualBoot.

W zależności od strategii wybranej przez administratora, pełny backup serwera może zostać wykonany jednorazowo lub być wykonywany okresowo w wybrane dni tygodnia czy miesiąca. Program daje również możliwość definiowania harmonogramów tygodniowych lub miesięcznych, w ramach których po wykonaniu backupu pełnego, tworzone są backupy przyrostowe (incremental backups), które są zwykle stosunkowo niewielkie, a ich wykonywanie nie wpływa na bieżącą pracę serwera. Nowością w nowej w wersji programu jest harmonogram mieszany, który łączą w sobie możliwości harmonogramu tygodniowego i miesięcznego.

Backup może zostać utworzony na praktycznie dowolnym nośniku lub zasobie sieciowym.
Dodatkowo, może być automatycznie replikowany do innej lokalizacji, aby zapewnić jego dostępność w razie zniszczenia lub uszkodzenia backupu podstawowego. Replikacja może być wykonana na dysk sieciowy, serwer FTP lub do chmury.

Kluczowe korzyści:

Backup jako obraz dysku
Backup obejmuje zawsze cały dysk lub partycję – tworzony jest tzw. obraz dysku zawierający wszystkie pliki, aplikacje oraz kompletny system wraz z ustawieniami.

Unikalny sterownik VSS
Backup tworzony jest w oparciu o sterownik VSS StorageCraft – jedyny sterownik VSS w pełni certyfikowany przez Microsoft. Dzięki temu migawka (snapshot) tworzonego backupu wykonywana jest bardzo szybko i stabilnie.

Odtwarzanie backupu
Przywróć backup na nową maszynę lub zupełnie inny sprzęt z technologią Hardware Independent Restore.

Odzyskiwanie baz MS SQL i MS Exchange
Odzyskaj bazy MS SQL i MS Exchange bez konieczności odtwarzania całego backupu.

Odzyskiwanie plików i folderów
Zamontuj backup jako kolejny dysk logiczny i zobacz wszystkie dane zawarte w backupie w postaci struktury katalogów. Swobodnie przeglądaj, kopiuj a nawet edytuj zapisane na nim dane.

VirtualBoot
Odzyskaj dostęp do danych w postaci maszyny wirtualnej do 5 minut od awarii z technologią VirtualBoot.

 

⇐ Powrót

Zarządzanie zadaniami backupu
Instaluj i konfiguruj zadania backupu na stacjach roboczych i serwerach w lokalnej sieci z konsoli centralnego zarządzania.

Weryfikacja backupu
Każdy plik backupu jest automatycznie weryfikowany zaraz po utworzeniu. Ustal okres, po którym kopie zapasowe powinny być weryfikowane ponownie. Zawsze możesz wykonać dodatkową weryfikację na żądanie.

Powiadomienia mailem i smsem
Korzystaj z powiadomień o aktualnym stanie wykonania backupu i ewentualnych problemach z jego tworzeniem.

Ograniczanie rozmiarów backupu
Zastosuj kompresję, konsolidację i retencji ograniczając ilość miejsca potrzebnego na przechowywanie backupu. Codzienne backupy przyrostowe łącz w backupy dzienne, tygodniowe i miesięczne.

Szyfrowanie backupu
Zabezpiecz swój backup jednym z najsilniejszych dostępnych algorytmów szyfrujących AES 256 lub własnym kluczem szyfrującym.