Barracuda Firewall

Niemal cały obecny ruch w sieci interpretowany jest przez tradycyjne firewalle jako ruch do stron WWW. Uzyskanie rzeczywistego wglądu w aktywność sieci WAN, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony przed coraz bardziej wyszukanymi atakami, wymaga zastosowania rozwiązań nowej generacji. Rozwiązań, które dodatkowo minimalizują zapotrzebowanie na lokalne zasoby, dzięki wykorzystaniu funkcjonalności, jakie płyną ze stosowania chmury.

Barracuda Firewall wykracza poza możliwości tradycyjnych firewalli oraz urządzeń UTM. Rozwiązanie zapewnia silną ochronę sieci, wspartą gruntowną kontrolą aplikacji warstwy 7, bezpiecznym VPN oraz dostępem do szczegółowych danych o aktywności użytkowników.

Dzięki przeniesieniu do chmury funkcji filtrowania treści oraz ochrony przed wirusami, lokalne zasoby przydzielane są do codziennych zadań, takich jak przekazywanie i rutowanie pakietów, obsługa systemu IPS, kontrola aplikacji, usługi DNS/DHCP oraz połączenia VPN.

 

Urządzenie eliminuje w ten sposób wąskie gardła w wydajności UTM poprzez inteligentne połączenie zasobów lokalnych z funkcjonalnościami płynącymi z rozwiązań opartych na chmurze:

  • nielimitowana liczba chronionych adresów IP
  • bezpłatny i nielimitowany klient VPN
  • zintegrowane filtrowanie treści oparte na chmurze
  • centralne zarządzanie urządzeniami
  • bezpłatna wymiana urządzeń co 4 lata
  • niezrównana prostota instalacji i zarządzania

Zarządzanie oraz filtrowanie treści oparte na chmurze to elastyczność wynikająca z nieograniczonych zasobów. Era chmury nadeszła.

Informacje o aplikacjach, aktywności użytkowników oraz inteligentne zarządzanie ruchem. Firewall nowej generacji dla każdego.

Dzięki prostemu i centralnemu zarządzaniu opartemu na chmurze, Barracuda Firewall nie wymaga zatrudniania wykwalifikowanego personelu oraz przeprowadzania specjalnych szkoleń.