Aby efektywnie zarządzać posiadanymi zasobami informatycznymi niezbędna jest wiedza o tym, jaki sprzęt komputerowy, systemy operacyjne i aplikacje wchodzą w ich skład. Zwykle taka wiedza jest znikoma, informacje są nieaktualne i niepoprawnie usystematyzowane. Taki stan rzeczy niekorzystnie wpływa na tą część polityki firmy, która odpowiada za zakupy sprzętu i oprogramowania komputerowego. Konsekwencją tego jest również niepoprawne administrowanie tymi zasobami.

Rozwiązaniem, które pomoże rozwiązać ten problem jest przeprowadzenie audytu informatycznego, dzięki któremu możliwe będzie uzyskanie pełnej informacji o posiadanych zasobach sprzętowych i zainstalowanym oprogramowaniu.

W ramach audytu można wyróżnić:

 • audyt sprzętu komputerowego;
 • audyt oprogramowania;
 • audyt legalności oprogramowania.
 • audyt informatyczny

Pierwszym etapem w przeprowadzanym audycie informatycznym jest badanie potrzeb klienta, w ramach których badamy poziom zadowolenia Klienta z obsługi komputera oraz jego potrzeby wymagane do podniesienia wydajności pracy. Podczas tego etapu diagnozowane są również problemy w pracy na sprzęcie komputerowym a także analizowany jest poziom bezpieczeństwa pracy na komputerze. W trakcie badań poszukujemy odpowiedzi na pytanie w jaki sposób dokonać optymalizacji kosztów użytkowania sprzętu komputerowego.

Kolejnym etapem audytu jest badanie sprzętu komputerowego podczas, którego kompleksowej analizie zostaje poddany:

 • posiadany sprzęt (dyski, pamięć, nośniki, ups i inne dodatkowe urządzenia);
 • zużycie sprzętu i związana z tym propozycja wymiany na lepszy, szybszy, odpowiadający oczekiwaniom i wymaganiom Klienta);
 • sieć komputerowa, Internet.

Każdy etap zakończony jest przygotowaniem kompleksowego raportu z badań. Audyt informatyczny to również szczegółowe rozpoznanie zainstalowanego oprogramowania takiego jak:

 • system operacyjny;
 • programy (informacja o rzeczywistym wykorzystaniu oprogramowania, lista koniecznych uaktualnień systemu operacyjnego oraz danego oprogramowania);
 • stosowane zabezpieczenie (antywirusy, hasła pod Windows, hasła sieciowe, polityka nadawania haseł i uprawnień, skanowanie komputerów, backupy, zasilanie awaryjne i wiele innych);
 • typy danych przechowywanych na stacjach roboczych użytkowników

Niezwykle istotnym etapem audytu IT jest badanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji sprzętu komputerowego oraz legalności posiadanych licencji, podczas którego szczególną uwagę zwraca się na:

 • karty stacji roboczych (ich opis, dokumentacja programów, prowadzenie bieżącej dokumentacji podczas wszelkich modyfikacji sprzętu);
 • licencje (kontrola ich legalności, terminy ważności, braki w licencjach, sposoby jak w najszybszy i najmniej kosztowny sposób zalegalizować oprogramowanie, które nie posiada licencji);
 • przechowywanie faktur zakupu i sprzedaży sprzętu i licencji;
 • zachowanie płyt instalacyjnych, gwarancji i wszelkich certyfikatów stanowiących o legalności posiadanego sprzętu lub oprogramowania.

Audyt informatyczny znajduje swoje zastosowanie i przynosi widoczne korzyści zarówno w małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstwach. Każdemu Klientowi, który skorzysta z naszej oferty gwarantujemy usługi na najwyższym poziomie. Tworzymy indywidualny dla każdej firmy plan przeprowadzenia audytu informatycznego, formułujemy dokładnie poszczególne etapy prac i cele jakie chcemy osiągnąć.

Zapraszamy do kontaktu.