Barracuda Web Filter

Barracuda Web Filter to rozwiązanie integrujące funkcje filtrowania treści, blokowania aplikacji i ochrony przed atakami typu malware, charakteryzujące się skutecznością, łatwą obsługą i przystępną ceną.

Przeznaczone jest dla firm różnych rozmiarów. Wymusza na użytkownikach stosowanie się do reguł korzystania z Internetu. Wspomniane reguły egzekwowane są poprzez blokowanie dostępu do stron i aplikacji internetowych, które nie są związane z biznesem. Z łatwością i w pełni eliminuje spyware i inne formy ataków typu malware skierowanych przeciwko Twojej organizacji.

 • Blokuje dostęp do stron www w oparciu o domenę, wzór URL lub kategorię zawartej treści,
 • Blokuje pobieranie plików w oparciu o ich typ,
 • Blokuje aplikacje łączące się z internetem, włączając w to komunikatory, serwisy muzyczne i oprogramowanie aktualizujące aplikacje,
 • Integruje się z filtrami „safe search” wbudowanymi w popularne obrazy silników wyszukiwania,
 • Zapewnia zintegrowaną bramę i ochronę komputerów przed spyware,
 • Wykorzystuje agenty (Barracuda Web Security Agent) kompatybilne z Windows PC i Mac, by wymusić reguły korzystania z internetu na komputerach będących poza siecią firmową.

Rozwiązanie Barracuda Web Filter jest dostępne w formie:

 • rozwiązania sprzętowego,
 • maszyny wirtualnej,
 • usługi w chmurze.

Potężne rozwiązanie klasy enterprise.

Barracuda Web FilterZaprojektowane z myślą o organizacjach różnych rozmiarów, Barracuda Web Filter pozwala Ci ustawić odrębne reguły dla poszczególnych użytkowników i grup w różnych okresach roku, miesięcy, czy tygodni.

Barracuda Web Filter integruje się z popularnymi usługami katalogowymi takimi, jak LDAP czy Microsoft Active Directory. Integracja ta umożliwia autoryzację użytkowników, jak również ich przynależności do poszczególnych grup. Dzięki temu, istnieje możliwość definiowania reguł dla poszczególnych grup użytkowników. Przykładowe zastosowanie reguł dotyczących grupy zawiera:

 • Zastrzeżenie dostępu do stron zawierających oferty pracy tylko dla grupy Działu Kadr,
 • Definiowanie oddzielnych reguł dla nauczycieli i uczniów w szkole,
 • Nieograniczony dostęp do sprawdzania sieci dla wybranych pracowników,
 • Zapewnianie dostępu do zewnętrznych komunikatorów (np. AIM), tylko wybranym użytkownikom lub grupom,
 • Zastrzeganie możliwości przeglądania sieci w celach osobistych do okresów poza godzinami pracy.

W przypadku organizacji, które nie używają serwerów katalogowych, reguły mogą być definiowane dla nieautoryzowanych użytkowników jako całości, lokalnie zdefiniowanych użytkowników i grup lub zakresów adresów IP sieci.