Sage Symfonia Start 2.0 Handel

Usprawnienie pracy firm handlowych i usługowych.