Funkcja przeznaczona przede wszystkim dla firm, które mają wielu pracowników pobierających zaliczki lub których pracownicy pracują zdalnie.
Umożliwia kontrolowanie wydawanych pracownikom kwot zaliczek (na jaką wartość i kiedy) oraz przypisywanie poszczególnych wydatków przez pracowników do ich zaliczek. W każdym momencie można również wygenerować szybkie podsumowanie z rozliczeniem wszystkich zaliczek i wydatków dla każdego pracownika.


 

Możliwości:

  • Tworzenie list pracowników w firmie, którym wydawane są zaliczki
  • Dodawanie zaliczek dla pracownika (wartość zaliczki, data i forma płatności)
  • Pracownik może wprowadzać wydatki w ramach swojego konta dostępowegoPobieraj rozliczenie zaliczek dla pracowników i wydatków w formie PDF

Korzyści:

  • Proste i szybkie zarządzanie wydawanymi zaliczkami
  • Dokładna kontrola stanu wykorzystania zaliczek wydanych pracownikom
  • Proste i intuicyjne narzędzie dla każdego pracownika Twojej firmy (pilnuje poprawności wprowadzanych danych, eliminuje możliwość zmiany danych przez nieuprawnione osoby)