Premium Pack –  rozszerzenie do modułu kadrowego w postaci zestawu odrębnych, wydzielonych funkcjonalności, które mogą ułatwić pracę w dziale kadr, automatyzując proces lub dodając funkcjonalności, które oszczędzając czas pracy a co za tym idzie koszty.

Elementy składowe:

  • e-Teczka pracownika: wszystkie dokumenty pracownika w elektronicznym archiwum połączonym z kartoteką pracownika
  • możliwość wysłania mailem do wszystkich / wybranych pracowników pasków wynagrodzeń oraz deklaracji PIT
  • możliwość podpisu elektronicznego oraz szyfrowania
  • przypomnienia ułatwiające użytkownikom pamiętanie o zadaniach do wykonania czy ważnych dla nich terminach
  • badania lekarskie oraz szkolenia BHP: wsparcie w obsłudze całego procesu związanego z kierowaniem pracowników na badania lekarskie / szkolenia, włącznie z przypomnieniami o konieczności odnowienia badań / szkoleń poszczególnych pracowników

Sage Kadry i Płace One Payroll: Powiadomienia o zadaniach:

 

Sage Kadry i Płace One Payroll: Wysyłanie informacji do pracowników:

 

Sage Kadry i Płace One Payroll – Funkcjonalności e-Teczki:

 

Sage Kadry i Płace One Payroll: Badania lekarskie:

 

Sage Kadry i Płace One Payroll. Wprowadzanie korekty wynagrodzenia: