Łatwiejsze zarządzanie
magazynem

W biznesie, którego działalność opiera się na
wykorzystaniu magazynu, nieuniknione jest
posiadanie systemu wspomagającego jego
działanie. Ewidencja dużej ilości towarów,
bez posiadania przystosowanego systemu nie jest 
opłacalna, a często również jest niemożliwa.
Jako rozwiązanie przychodzi mobilny magazynier 
– oprogramowanie wspomagające zarządzanie
magazynem, którego celem jest automatyzacja
i optymalizacja procesów biznesowych.


 

Dlaczego mobilny magazynier?

Korzystanie z aplikacji pozwala wyeliminować papierową wersję przyjęć i wydań towarów, które są wypełnianie przed i po każdym ruchu magazynowym. Dzięki niej użytkownik posiada szybki dostęp do danych o aktualnych stanach magazynowych i lokalizacji towarów. Pokazanie statusu kompletacji wydań magazynowych usprawnia też wskazanie działowi handlowemu statusu realizacji wydań. Pozwala to na sprawne przekazywanie informacji, przez co decyzje związane z obsługą magazynu są podejmowane szybciej.

Wykorzystanie kodów QR

 • Kody QR – system kodów przygotowany specjalnie
  dla smartfonów i tabletów
 • Odczytywane przez czytniki i kolektory danych np.:
 • Motorola,
 • Zebra,
 • Newland
 • Etykiety różnego rodzaju, wielkości oraz koloru
  (w zależności od potrzeb)

Awizacja i przyjęcia towaru

 • Awizowanie przyjęcia,
 • Przyjmowanie towaru z zamówień własnych,
 • Potwierdzanie zgodności zamówienia z przyjęciem,
 • Przyjmowanie towaru z dokumentów magazynowych
  z Symfonia ERP Handel (dokumenty o charakterze:
  Przyjęcie do magazynu oraz Przychód wewnętrzny),
 • Łączenie przyjęcia (przyjmowanie towaru z kilku
  dokumentów PZ jednocześnie),
 • Możliwość przyjmowania towarów w opakowaniach zbiorczych,
 • Wykazywanie niedoborów przy przyjęciu

Wydruki etykiet

 • Możliwość wydruku etykiet na towary bezpośrednio
  z aplikacji mobilnej podczas procesu przyjmowania towaru
  (możliwość podłączenia na stałe wielu drukarek zawierających
  różne rozmiary etykiet),
 • Nadanie każdemu z towarów (sztuce) unikalnego kodu QR,
 • Rożne typy etykiet:
  • indywidualna,
  • zbiorcza,
  • półzbiorcza

Wydanie towaru

 • Awizowanie wydania,
 • Wydawanie towaru z zamówień obcych, faktur oraz dokumentów magazynowych (w buforze) na podstawie rezerwacji ze wskazaniem dostaw (dokumenty o charakterze: Wydanie z magazynu i Rozchód wewnętrzny),
 • Potwierdzenie kompletności wydania towarów,
 • Łączenie wydań towarów z kilku faktur

Kompletacja palet
i tworzenie Packing List

 • Tworzenie listy palet i towarów zapakowanych na daną
  paletę z wybranych dokumentów WZ,
 • Możliwość kompletacji palet towarami z różnych WZ,
 • Zapisywanie wymiarów i wagi palety,
 • Tworzenie wydruku Packing List,
 • W przyszłości: spięcie dokumentów Packing List
  z serwisami firm kurierskich

Przesunięcia towarów pomiędzy magazynami / lokalizacjami

 • Podstawowa operacja przesunięcia towaru pomiędzy magazynami,
 • Zmiana lokalizacji towarów (bez zmiany magazynu) – dzielenie dostaw

Inwentaryzacja

 • Możliwość pracy na kodach kreskowych,
 • Inwentaryzacja według lokalizacji,
 • Wyznaczanie braków i nadwyżek,
 • Automatyczne generowanie odpowiednich
  dokumentów IN-/IN+ w Handlu,
 • Tworzenie protokołów z inwentaryzac

Buforowanie operacji

 • Każda rozpoczęta operacja jest buforowana, co w praktyce oznacza,
  że jeżeli magazynier nie skończył np. wydania jednej faktury sprzedaży,
  może wstrzymać wykonywaną operację i rozpocząć inną
 • Możliwość kontynuowania danej operacji na następnej zmianie
  lub następnego dnia

Zwrot towaru

 • Możliwość zwrotu towarów na podstawie korekty
  dokumentu magazynowego wydania,
 • Przywrócenie lokalizacji dla zwróconych towarów,
 • Potwierdzenie zwrotu wydanych wcześniej towarów

Rozchód wewnętrzny

 • Kompletacja towarów dla dokumentu rozchodowego
  poprzez ich skanowanie
 • Utworzenie i wystawienie dokumentu rozchodowego

Przyjęcie z produkcji

 • Praca na wystawionych dokumentach o charakterze:
 • Przychód wewnętrzny
 • Przyjęcie z produkcji
 • Wydruk etykiet dla towarów przyjętych z produkcji
 • Nadanie lokalizacji towarom przyjętym z produkcji

Wydanie na produkcję

 • Praca na wystawionych dokumentach o charakterze
  Rozchód wewnętrzny i Wydanie do produkcji
 • Zdjęcie ilości z etykiet
 • Potwierdzenie wydania konkretnych towarów